ELMA:)
19
rokov
skúseností
17
typov
kurzov
10
Direct
Method

Nové kurzy od 01.04.2019
Novinka! :) Ranné a dopoludňajšie kurzy anglického a nemeckého jazyka.
:) Víkendový kurz anglického jazyka.
Tak neváhajte a prihláste sa už DNES! TU.

ELMA - jazykové vzdelávanie 2016, Vráble

ANGLIČTINA - NEMČINA - RUŠTINA - INDIVIDUÁLNE kurzy

Kurzy nemeckého jazyka sú vedené konverzačnou metódou pre výučbu všeobecnej nemčiny - Direktes Deutsch ®, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v nemeckom jazyku rýchlo a bez zábran.

Skupinové kurzy všeobecnej nemčiny sú vedené priamou metódou - Direktes Deutsch ®, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v nemeckom jazyku rýchlo a bez zábran.

Parametre kurzu A:

Trvanie kurzu: 01.04. 2019 - 26.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Čas výučby: dopoludnia, 16:00 - 17:50, 17:00 – 18:50
Intenzita výučby: 1 x 100 min. / týždenne - Počet hodín: 24 hod.
Metóda: Direktes Deutsch ® Cena: +421 907 959 642

Parametre kurzu B:

Trvanie kurzu: 01.04. 2019 - 26.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Čas výučby:dopoludnia, 16:00 - 17:50, 17:00 – 18:50
Intenzita výučby: 2 x 100 min. / týždenne - Počet hodín: 40 hod.
Metóda: Direktes Deutsch ® Cena: +421 907 959 642

Prihláška do kurzu:

Pred zaradením do tohto kurzu je potrebné vyplniť prihlášku a vstupný zaraďovací test.
Do kurzu budete zaradení na základe vašej jazykovej úrovne.
Odporúčame absolvovanie ukážkovej hodiny, ktorú ponúkame zdarma.
Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať.
Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.

Kurz nemeckého jazyka je určený najmä opatrovateľkám a zdravotným sestrám, ktoré sa chcú uplatniť v nemecky hovoriacich krajinách.
Je zameraný na osvojenie si najfrekventovanejších gramatických štruktúr a špecifickej slovnej zásoby z oblastí: ľudské telo, choroby, nakupovanie, varenie, starostlivosť o domácnosť a pod.
Kurz sa sústreďuje na rozvoj dvoch najdôležitejších jazykových zručností – hovorenia a počúvania s porozumením, tak aby absolventa efektívne pripravil na každodennú komunikáciu v cudzej krajine.
Náročnosť kurzu sa prispôsobuje individuálnym potrebám klienta, takže je vhodný nie len pre pokročilých používateľov jazyka ale aj pre úplných začiatočníkov.
Komunikatívnou a zábavnou formou sa naučíš terminológiu, najčastejšie používané frázy tak, aby si sa zbavila strachu vyjadrovať sa.

Dĺžka kurzu: podľa individuálnych požiadaviek
Úrovne: mierne pokročilí - pokročilíPrihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.

Skupinové kurzy pre študentov od 13 – 18 rokov

Kurz všeobecnej nemčiny je zameraný priamou metódou Direktes Deutsch ®, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v nemeckom jazyku rýchlo a bez zábran.

Tento typ kurzu výrazne napomáha študentom v pokroku pri štúdiu jazyka v škole. Prostredníctvom riadenej konverzácie si nielen upevnia osvojené gramatické štruktúry a slovnú zásobu, ale predovšetkým zlepšia ústnu komunikáciu v jazyku.

Parametre kurzu:

Trvanie kurzu:01.04. 2019 - 26.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Časy výučby: 15:00 / 16:00
Intenzita výučby: 2 x 50 min. / týždenne - Počet hodín: 24 hod.
Cena: +421 907 959 642
Metóda: Direktes Deutsch ®
Úrovne: začiatočníci - pokročilí

• Kurzy sú určené všetkým, ktorí chcú dosiahnuť lepšie výsledky v škole.
• Vypestovať schopnosť bezprostrednej komunikácie v cudzom jazyku.
• Následnosť kurzov Vás postupne pripravuje na maturitu.
• Vytvoriť možnosť pokračovať v jazykovom vzdelávaní či k dosiahnutiu medzinárodne akceptovaných certifikátov.

Prihláška do kurzu:
Prihlásiť sa do kurzu môžete po vyplnení zaraďovacieho testu. Do kurzu budete zaradení na základe vašej úrovne a podpísanej záväznej registračnej prihlášky.
Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.

Ponúkame Vám:
Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc

Špecificky zameraný jazykový kurz je určený pre študentov pripravujúcich sa na zvládnutie maturitnej skúšky. Už osvedčený kurz je zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností a zároveň zahŕňa komplexnú prípravu na externú maturitnú skúšku a ústnu časť internej maturitnej skúšky.

Vyučovanie sa strieda v troch základných blokoch:

gramatika - výučba zameraná na prehlbovanie a precvičovanie gramatických javov
počúvanie s porozumením a písomný prejav - zameraný hlavne na rozvoj posluchových schopností a písania
konverzácia - výučba zameraná na rozvoj komunikatívnych schopností, reálií nemecky hovoriacich krajín a iné aktuálne témy

Striedanie týchto blokov rozširuje spektrum maturanta. Počas kurzu študenti absolvujú aj niekoľko cvičných testov.


Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.