KontaktAdresa / Prevádzka:

  • Krátka 1654/8
  • 952 01 Vráble
  • Slovenská republika

Telefón a e-mail:

Bankové spojenie:

  • Číslo účtu:
  • SK09 0200 0000 0015 3522 3053
  • Všeobecná úverová banka, a.s.

Online prihláška

Poznámka:

Údaje označené * je povinné vyplniť.

Údaje o prihlasovanom študentovi:

Informácie o kurze

Poznámka:

Údaje označené * je povinné vyplniť.

Ponúkané kurzy:

Ochrana formuláru