KontaktAdresa / Prevádzka:

  • Krátka 1654/8
  • 952 01 Vráble
  • Slovenská republika

Telefón a e-mail:

Bankové spojenie:

  • Číslo účtu:
  • SK09 0200 0000 0015 3522 3053
  • Všeobecná úverová banka, a.s.

Online prihláška

Zápis do kurzov sa uskutoční od 4.9. do 5.9.2019 od 16,00 – 18,00 hod.

Začiatok kurzov je od 9.9.2019.

V prípade záujmu o individuálny kurz, môžete začať kurz vždy na začiatku mesiaca v priebehu celého roka.

Skupinové kurzy otvárame podľa záujmu a naplnenia kurzu.

Prihláška do kurzu:

Pred zaradením do kurzu je potrebné vyplniť prihlášku.

Podmienkou zápisu je vyplnenie prihlášky do kurzu a zaplatenie poplatku za kurz do začatia kurzu (najneskôr 3 dni pred začatím kurzu). Do kurzu budete zaradení na základe vašej jazykovej úrovne.

Po vyplnení prihlášky, Vás budeme kontaktovať.

Info: Email: elmaschool@gmail.com, +421 907 959 642

Poznámka:

Údaje označené * je povinné vyplniť.

Údaje o prihlasovanom študentovi:

Informácie o kurze

Poznámka:

Údaje označené * je povinné vyplniť.

Ponúkané kurzy:

Ochrana formuláru