More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

Metódy vyučovania cudzích jazykov

Direct Method for English®, Direktes Deutsch®, Russkij Jazyk Priamoj Metod® - rýchlejšie a jednoduchšie


I. Direct method for English®, Direktes Deutsch®

je efektívna priama metóda výučby, ktorej cieľom je naučiť sa používať cieľový jazyk na komunikáciu
Riadená konverzácia (otázka - odpoveď) simuluje anglicky hovoriace prostredie, študenti si tak prestanú prekladať otázky a odpovede, začnú rozmýšľať v angličtine a výsledkom je bezprostrednejšia komunikácia
Výučba prebieha dynamicky, študenti na hodinách rozprávajú 5 - 6 krát častejšie. Lektor sa neustále pýta otázky a študenti sú náhodne vyvolávaní k odpovediam. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku v prirodzenej rýchlosti.
Nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. Pri učení cudzieho jazyka je nesmierne dôležité neustále opakovanie - toto je nespornou výhodou tejto metódy. Prebraté učivo sa stále opakuje až ho študenti ovládajú a všetky javy, slovíčka používajú automaticky.
Napriek tomu, že teória gramatiky sa samostatne nevysvetľuje, je neoddeliteľnou súčasťou výučby. Avšak študent sa ju učí prirodzenou cestou - priamo v praxi a na reálnych príkladoch. Ako doplnkové aktivity sa využívajú písania diktátov a počúvanie.
Výsledkom štúdia touto metódou je nadobudnutie sebavedomia v komunikácii v angličtine, keďže už od prvej hodiny je študent nútený jazyk používať.
Licencia na používanie tejto metódy sa udeľuje iba školám, ktoré spĺňajú prísne kvalitatívne kritéria a preto sme nesmierne radi, že Vám môžeme tento efektívny spôsob výučby ponúknuť.

II. Nový model výučby jazykov

je zameraný na precvičovanie všetkých štyroch zručností - čítanie, písanie, počúvanie s porozumením a rozprávanie
je proces venovaný interakcii medzi učiteľom a študentom alebo medzi samotnými študentmi
pre jednotlivé vedomostné úrovne používame moderné učebnice s množstvom komunikačných aktivít
kvalifikovaní skúsení lektori s vynikajúcou znalosťou cudzieho jazyka sú zárukou vyučovania vysokého štandardu.