ELMA:)
19
rokov
skúseností
17
typov
kurzov
10
Direct
Method

Zápis do jazykových kurzov 2019/2020
od 4.9. – 5.9. 2019 od 16,00 – 18,00 hod.

Tak neváhajte a prihláste sa už DNES! TU

1. Kurz všeobecnej angličtiny – BASIC

Kurz všeobecnej angličtiny vedený efektívnou medzinárodne osvedčenou metódou Direct Method for English ®, ktorá ťa naučí myslieť a zároveň rozprávať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Dynamické a interaktívne hodiny, na ktorých spíkujete od prvej hodiny, a ktoré si naozaj užijete.

Parametre kurzu:

 • Intenzita výučby: 1 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (1 vyučovacia hodina = 50 minút)
 • Dĺžka kurzu: 12 týždňov, počet hodín: 24 hod.
 • Časy výučby: v popoludňajších a večerných hodinách
 • Metóda: Direct Method for English ®
 • Úrovne: všetky
 • Cena: 110 €
 • Cena za učebný materiál: 21 €

(Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.)

Prihlásiť sa môžete tu.

2. Kurz všeobecnej angličtiny – STANDARD

Najobľúbenejší typ kurzu pre začiatočníkov – pokročilých, ktorí sa chcú naučiť všeobecnú angličtinu. Kurz je vedený komunikatívnou formou, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Cieľom kurzu je naučiť používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj obľúbite.

Parametre kurzu:

 • Intenzita výučby: 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (1 vyučovacia hodina = 50 minút)
 • Dĺžka kurzu: 10 týždňov, počet hodín: 40 hod.
 • Časy výučby: v popoludňajších a večerných hodinách
 • Metóda: Direct Method for English ®
 • Úrovne: všetky
 • Cena: 175 €
 • Cena za učebný materiál: 21 €

(Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.)

Prihlásiť sa môžete tu.

3. Konverzačný kurz – Speaking

Tento konverzačný kurz je určený pre tých, ktorí ovládajú angličtinu na mierne pokročilej alebo pokročilejšej úrovni a chcú si rozšíriť slovnú zásobu konverzáciou na zaujímavé témy. Získané vedomosti môžeš využiť v každodennej praxi. Zažiješ dynamické a konverzačné hodiny.

Parametre kurzu:

 • Intenzita výučby: 2 x 45 min./ 1 x 90 min.
 • Dĺžka kurzu: 12 týždňov, počet hodín: 24 hod.
 • Časy výučby: v popoludňajších a večerných hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Cena: 129 €

(Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.)

Prihlásiť sa môžete tu.

4. Angličtina pre deti - Direct Kids ®

Kurz angličtiny je vedený netradičnou a efektívnou priamou metódou Direct Kids ®. Táto metóda učenia sa cudzieho jazyka je postavená na prirodzenom spôsobe osvojovania si jazyka. Série jednoduchých otázok a odpovedí naučia deti ako porozumieť a následne pohotovo použiť ucelené slovné výrazy a gramatické prvky. Postupnosť, nadväznosť a dynamika napomáhajú deťom pochopiť jazyk v kontexte. Pravidelné opakovania a vizuálne pomôcky uľahčujú pochopenie a zapamätanie si nového učiva. Toto všetko je sprevádzané a efektívne dopĺňané aktivizujúcimi a motivačnými hrami, ktoré robia hodiny zaujímavejšími, pútavejšími a zároveň uľahčujú samotné zapamätanie učiva.

Pre koho je určený?

Kurz je určený pre žiakov ZŠ vo veku od 7- 12 rokov.

Parametre kurzu:

 • Intenzita výučby: 2 x 50 min.
 • Dĺžka kurzu: 12 týždňov, počet hodín: 24 hod.
 • Časy výučby: podľa dohody v popoludňajších hodinách
 • Metóda: Direct Kids ®
 • Cena: 99 €
 • Cena za učebný materiál: 19 €

(Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.)

Učebnice Direct Kids

Učebnica je rozdelená do 6 častí v súlade s vekovými a znalostnými skupinami: Direct Kids 1, 2, 3, 4 – Enjoy your School Time

Učebnice rozširujú základ aktívne používanej slovnej zásoby a postupne predstavujú viac možností vyjadrovania sa s použitím nových gramatických javov. Okrem rozšírenej slovnej zásoby odvodenej z ich prirodzeného prostredia sa deti naučia zaujímavosti o anglicky hovoriacich krajinách, ich tradíciách a zvykoch.

Direct Kids 5, 6 – Becoming a Teenager

Nasledujúce úrovne predstavujú ďalší rozvoj slovnej zásoby, schopnosť viesť rozhovor na rôzne témy, taktiež ako sa naučiť spôsoby vyjadrovania a opisovania pocitov, emócií a myšlienok. Učebnice upevňujú gramatické javy prebraté v predchádzajúcich častiach a postupne predstavujú nové.

Prihlásiť sa môžete tu.

5. Angličtina pre TEENAGEROV

Kurz všeobecnej angličtiny je určený pre žiakov vo veku od 13 do 18 rokov. Výrazne napomáha žiakom v pokroku pri štúdiu jazyka v škole. Prostredníctvom riadenej konverzácie si nielen upevnia osvojené gramatické štruktúry a slovnú zásobu, ale predovšetkým zlepšia ústnu komunikáciu v jazyku.

Parametre kurzu:

 • Intenzita výučby: 2 x 50 min.
 • Dĺžka kurzu: 12 týždňov, počet hodín: 24 hod.
 • Časy výučby: podľa dohody
 • Cena: 99 €
 • Cena za učebný materiál: 21 €

A1 - Kurz pre Teenagerov od 13 rokov.

A2 - Následnosť kurzov Vás postupne pripravuje na maturitu.

Špecificky zameraný jazykový kurz je zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností a zároveň zahŕňa komplexnú prípravu na externú maturitnú skúšku a ústnu časť internej maturitnej skúšky.

A3 - Vytvára možnosť pokračovať v jazykovom vzdelávaní či k dosiahnutiu medzinárodne akceptovaných certifikátov, napr. FCE - First Certificate in English.

Certifikát je určený pre uchádzačov, ktorí absolvovali približne 4 - 5 rokov štúdia a sú na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúška je medzinárodne uznávaná. Je vhodná pre študentov i pre dospelých.

(Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.)

Prihlásiť sa môžete tu.

6. Víkendový kurz angličtiny

Víkendový kurz angličtiny je určený tým, ktorí sa nemôžu vzdelávať počas týždňa a chcú študovať v sobotu.

Kurz je vedený komunikatívnou formou, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Cieľom kurzu je naučiť používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj obľúbite.

Parametre kurzu:

 • Intenzita výučby: podľa požiadaviek
 • Dĺžka kurzu: 12 týždňov, počet hodín: 24 hod.
 • Úrovne: všetky
 • Cena: 110 €
 • Cena za učebný materiál: 21 €

(Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.)

Prihlásiť sa môžete tu.

Organizácia vyučovania

Organizačne je školský rok v jazykových kurzoch vyučovaných priamou metódou
Direct Method for English ® a Direktes Deutsch ® rozdelený na tri trimestre:
1

Trimester:

09.09.2019 - 13.12.201
2

Trimester:

08.01.2019 - 27.03.2020
3

Trimester:

01.04.2020 - 26.06.2020

Oznamy

1. Nové kurzy ANJ, NEJ a RUJ už od 09.09. 2019 - Tak neváhajte a prihláste sa už dnes! TU.

2. Pokračujúci klienti potvrďte svoj nástup do kurzov v školskom roku 2019/2020 mailom alebo SMS do 02.09.2019 !

3. Ak ste evidovaní na úrade práce a chcete študovať jazyky, potom jazykový kurz podľa Vášho výberu môžete mať hradený úradom práce vďaka projektu REPAS.

ELMA - Jazykové Vzdelávanie
prevádzka Krátka 1654/8 Vráble
tel. č.: 0907 959 642
elmaschool@gmail.com

S nami to zvládneš, tak neváhaj a pridaj sa k nám!


Nezávislú sieť partnerských jazykových škôl pre región SR a ČR zastupuje jazyková škola EMPIRE
http://www.empire-skola.sk/