ELMA:)
19
rokov
skúseností
17
typov
kurzov
10
Direct
Method

Nové kurzy od 01.04.2019
Novinka! :) Ranné a dopoludňajšie kurzy anglického a nemeckého jazyka.
:) Víkendový kurz anglického jazyka.
Tak neváhajte a prihláste sa už DNES! TU.

ELMA - jazykové vzdelávanie 2016, Vráble

ANGLIČTINA - NEMČINA - RUŠTINA - INDIVIDUÁLNE kurzy

Kurz všeobecnej angličtiny vedený efektívnou medzinárodne osvedčenou metódou, ktorá ťa naučí myslieť a zároveň rozprávať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj užijete.

Parametre kurzu:

Trvanie kurzu: 01.04. 2019 - 26.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Časy výučby: 16:00, 17:00, 18:00
Intenzita výučby: 1 x 50 min. / týždenne - Počet hodín: 24 hod.
Metóda: Direct Method for English ® Cena: Info: +421 907 959 642

Prihláška do kurzu:

Pred zaradením do tohto kurzu je potrebné vyplniť prihlášku a vstupný zaraďovací test. Do kurzu budete zaradení na základe vašej jazykovej úrovne. Odporúčame absolvovanie ukážkovej hodiny, ktorú ponúkame zdarma.
Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Po vyplnení prihlášky, Vás budeme kontaktovať. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.
Najobľúbenejší typ kurzu pre začiatočníkovpokročilých, ktorí sa chcú naučiť všeobecnú angličtinu. Kurz je vedený komunikatívnou formou, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Cieľom kurzu je naučiť používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj obľúbite.

Parametre kurzu:

Trvanie kurzu:01.04. 2019 - 26.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Časy výučby: 16:00 – 17:50, 17:00 - 18:50
Intenzita výučby: 2 x 100 min. / týždenne - Počet hodín: 40 hod.
Metóda: Direct Method for English ® Cena: Info: +421 907 959 642

Pred zaradením do tohto kurzu je potrebné vyplniť prihlášku a vstupný zaraďovací test. Do kurzu budete zaradení na základe vašej jazykovej úrovne. Odporúčame absolvovanie ukážkovej hodiny, ktorú ponúkame zdarma.
Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Po vyplnení prihlášky, Vás budeme kontaktovať. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.
Tento konverzačný kurz je určený pre tých, ktorí ovládajú angličtinu na mierne pokročilej alebo pokročilejšej úrovni a chcú si rozšíriť slovnú zásobu konverzáciou na zaujímavé témy. Získané vedomosti môžeš využiť v každodennej praxi. Zažiješ dynamické a konverzačné hodiny.

Parametre kurzu:

Trvanie kurzu:01.04. 2019 - 26.06. 2019/ Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Časy výučby: dopoludnia a 17:00, 18:00
Intenzita výučby: 1 x 90 min. / týždenne - Počet hodín: 24 hod.
Cena: Info: +421 907 959 642

Prihláška do kurzu:

Pred zaradením do tohto kurzu je potrebné vyplniť prihlášku a vstupný zaraďovací test. Do kurzu budete zaradení na základe vašej jazykovej úrovne.
Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Po vyplnení prihlášky, Vás budeme kontaktovať. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.

Kurz angličtiny je vedený netradičnou a efektívnou priamou metódou Direct Kids ®. Táto metóda učenia sa cudzieho jazyka je postavená na prirodzenom spôsobe osvojovania si jazyka. Série jednoduchých otázok a odpovedí naučia deti ako porozumieť a následne pohotovo použiť ucelené slovné výrazy a gramatické prvky. Postupnosť, nadväznosť a dynamika napomáhajú deťom pochopiť jazyk v kontexte. Pravidelné opakovania a vizuálne pomôcky uľahčujú pochopenie a zapamätanie si nového učiva. Toto všetko je sprevádzané a efektívne dopĺňané aktivizujúcimi a motivačnými hrami, ktoré robia hodiny zaujímavejšími, pútavejšími a zároveň uľahčujú samotné zapamätanie učiva.

Pre koho je určený?
Kurz je určený pre žiakov od 4. - 8. ročníka ZŠ
Parametre kurzu:


Trvanie kurzu:01.04. 2019 - 26.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Časy výučby: podľa dohody
Intenzita výučby: 2 x 50 min. / týždenne - Počet hodín: 24 hod.
Cena: Info: +421 907 959 642

Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.

Skupinové kurzy pre žiakov od 15 rokov, študentov stredných škôl a maturantov
Kurz všeobecnej angličtiny výrazne napomáha žiakom v pokroku pri štúdiu jazyka v škole. Prostredníctvom riadenej konverzácie si nielen upevnia osvojené gramatické štruktúry a slovnú zásobu, ale predovšetkým zlepšia ústnu komunikáciu v jazyku.

Parametre kurzu:

Trvanie kurzu:01.04. 2019 - 26.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Dni výučby: Pondelok - Streda / Utorok - Štvrtok
Časy výučby: podľa dohody
Intenzita výučby: 2 x 50 min. / týždenne - Počet hodín: 24 hod.
Cena: Info: +421 907 959 642

A1 - Kurz pre Teenagerov od 15 rokov.

A2 - Následnosť kurzov Vás postupne pripravuje na maturitu.

Špecificky zameraný jazykový kurz je zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností a zároveň zahŕňa komplexnú prípravu na externú maturitnú skúšku a ústnu časť internej maturitnej skúšky.

A3 - Vytvára možnosť pokračovať v jazykovom vzdelávaní či k dosiahnutiu
medzinárodne akceptovaných certifikátov, napr. FCE - First Certificate in English


Certifikát je určený pre uchádzačov, ktorí absolvovali približne 4 - 5 rokov štúdia a sú na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúška je medzinárodne uznávaná. Je vhodná pre študentov i pre dospelých.

Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.

Víkendový kurz angličtiny je určený tým, ktorí sa nemôžu vzdelávať počas týždňa a chcú študovať v sobotu. Kurz je vedený komunikatívnou formou, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Cieľom kurzu je naučiť používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj obľúbite.

Parametre kurzu A:

Trvanie kurzu:01.04. 2019 - 15.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 10 týždňov
Dni výučby: Sobota
Časy výučby: 9:00 – 10:50, 10:00 - 11:50
Intenzita výučby: 1 x 100 min. / týždenne - Počet hodín: 20 hod.
Metóda: Direct Method for English ® Cena: Info: +421 907 959 642

Parametre kurzu B:

Trvanie kurzu:01.04. 2019 - 15.06. 2019 / Dĺžka kurzu: 10 týždňov
Dni výučby: Sobota
Časy výučby: 9:00 – 9:50, 10:00 - 10:50, 11:00 – 11:50
Intenzita výučby: 1 x 50 min. / týždenne - Počet hodín: 10 hod.
Metóda: Direct Method for English ® Cena: Info: +421 907 959 642

Pred zaradením do tohto kurzu je potrebné vyplniť prihlášku a vstupný zaraďovací test. Do kurzu budete zaradení na základe vašej jazykovej úrovne. Odporúčame absolvovanie ukážkovej hodiny, ktorú ponúkame zdarma.
Prihlásiť sa môžete tu. Info: +421 907 959 642 Email: elmaschool@gmail.com
Po vyplnení prihlášky, Vás budeme kontaktovať. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.

Organizácia vyučovania

Organizačne je školský rok v jazykových kurzoch vyučovaných priamou metódou
Direct Method for English ® a Direktes Deutsch ® rozdelený na tri trimestre:
1
Trimester:

25.09.2018
až 14.12.2018
2
Trimester:

08.01.2019
až 29.03.2019
3
Trimester:

01.04.2019
až 24.06.2019Školský rok v jazykových kurzoch - Speaking - sa delí na dva semestre:
1
Semester:

25.09.2018
až 29.01.2019
2
Semester:

04.02.2019
až 21.06.2019

Oznamy

1. Nové kurzy ANJ, NEJ a RUJ už od 01.04. 2019 - Tak neváhajte a prihláste sa už dnes! TU.


2. Pokračujúci klienti potvrďte svoj nástup do kurzov v školskom roku 2018/2019 mailom alebo SMS do 29.03.2019 !


3. Ak ste evidovaní na úrade práce a chcete študovať jazyky, potom jazykový kurz podľa Vášho výberu
môžete mať hradený úradom práce vďaka projektu REPAS.


ELMA - Jazykové Vzdelávanie
prevádzka Krátka 1654/8 Vráble
tel. č.: 0907 959 642
elmaschool@gmail.com

S nami to zvládneš, tak neváhaj a pridaj sa k nám!


Nezávislú sieť partnerských jazykových škôl pre región SR a ČR zastupuje jazyková škola EMPIRE
http://www.empire-skola.sk/